Gemma Garcia Fàbrega

Gemma Garcia Fàbrega

Gemma Garcia Fàbrega (Barcelona, 1982) és periodista i corealitzadora de documentals independents com Dadaab –sobre el camp de refugiats kenià– i Ziztadak/Tábanos –sobre la desobediència al País Basc–, i d’alguns capítols de la sèrie Després de la pau, amb el Col·lectiu de Periodistes Contrast.

Ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació i forma part de la publicació La Directa, on ha coordinat diverses seccions, com "Quaderns d’Illacrua".

És membre del Grup de Periodistes Ramon Barnils i ha participat en dues edicions de l’Anuari Mèdia.cat.