Protecció de dades

Les dades personals que s'obtinguin a través d’aquest web són confidencials i estan incorporades a un fitxer informatitzat que conté la informació i que és propietat de Saldonar - Francesc Gil-Lluch (Alfambra, 16, 5è 2a, 08034 Barcelona, NIF 73383500E).

Només es faran servir per informar sobre els llibres i les notícies de Saldonar, i també de les activitats que organitzi l'editorial o en què participi.

No seran cedides a tercers, si no és que hi ha un consentiment dels propietaris.

Es poden modificar i esborrar. Per fer-ho, cal enviar un correu electrònic a edicions@saldonar.com.