Vicent Sanz Arnau

Vicent Sanz Arnau

Vicent Sanz Arnau (Traiguera, 1966) ha escrit obres literàries de ficció i de no-ficció amb el Maestrat com a referent i paradigma d'un imaginari que té en la revisió de la memòria el seu camp d’acció.

És autor del recull de contes Cròniques perdudes (Edicions del Bullent, 1996) i la novel·la Partida (Aeditors, 2008). També ha participat com a coautor en el llibre gastronòmic La cuina de Traiguera (Onada, 2013) i en volums col·lectius d’autors ebrencs, d’entre els quals destaca Clio assassina (Llibres de l’Índex, 2013).