Carme Ferré Pavia

Carme Ferré Pavia

Carme Ferré Pavia és periodista i professora de Comunicació a la Universitat Autònoma de Barcelona. Es va doctorar en Ciències de la Comunicació el 1998 a la UAB, amb la tesi «Serra d’Or», intel·lectualitat i cultura resistents en el segon franquisme (1959-1977)

És vicedirectora de Suport a la Investigació del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la UAB.