El primer ‘Captaire’ de Stefano M. Cingolani a La Impossible, amb Jaume C. Pons Alorda

Stefano M. Cingolani publica el seu segon llibre de poemes, i a Saldonar. Captaire continua i tanca la “història” d'amor —autèntica en tant que viscuda, imaginada en tant que creada a partir de diferents experiències— iniciada en el seu primer poemari, Ho veig per la veu, com si fos una novel·la en versos.

Presentem i llegim Captaire el dijous 21 de març a les 19 hores a La Impossible de Barcelona, amb el poeta i autor de la introducció del llibre, Jaume C. Pons Alorda.

Captaire

Captaire

Stefano M. Cingolani

Poemes